Dračí úsvit

Šermířský a fantasy klub Hodonín

Častá otázka na historika: Co je to středověk? Lépe se dá položit otázka, od kdy můžeme mluvit o středověku, středověké společnosti, umění, hospodářství… častá, avšak ne tak jednoduchá, jak se zdá. Pokud se neztotožníme s definicí Jana Wericha, že „Středověk si vymysleli lidé žijící v novověku, aby si odreagovali svůj minderwertigkeit komplex. Aby jaksi … se jim dostalo … poct a uznání, které třeba … by se jim dostalo až po smrti a oni nechtěj čekat, nuže teda zesměšňují způsob myšlení a práce svých prapraotců a pradědů a nazývají to středověkem“, a pokud začneme uvažovat o nejčastěji definovaných hranicích pro tuto dějinnou epochu, jaké známe ze středních a základních škol, zjistíme, že odpověď není tak jednoduchá, jak jsme si mohli myslet.

Pokud začneme pátrat po původu tohoto termínu, zjistíme, že Jan Werich skutečně nebyl tak daleko od pravdy. Pojem středověk totiž vzniká během období takzvané renesance, a to jako označení období ležící mezi antickou tradicí a „novověkem“, tedy dobou v níž tito myslitelé a historikové žili. V tomto označení se tedy zrcadlí představa, že antiku a novověk odděluje jakési temné období (středověk). Antika je totiž vnímána ve vším svém lesku jako čas rozvoje kultury, vzdělanosti a lidského ducha. Stejně tak má novověk být vnímán jako obnovení a renesance těchto hodnot.

Kdy ale můžeme mluvit o středověku? Renesanční učenci měli jasno. Na počátku stojí pád Říma (zánik antické tradice) na konci potom ono prozření, tedy hranice ne tolik jasná. Onen pád Říma je bod, který pronikl do vymezení středověku i na střední školy. Nicméně ne tolik přesné. Uvědomme si, že mnohé principy například středověkého hospodářství nacházíme již od druhého století v Římské říši. Jedná se o počátky připoutávání zemědělců k půdě, které známe později jako nevolnictví. Stejně tak i v oblastech mimo samotné město Řím ještě dlouho přežívá antické myšlení a tradice. A to nemluvíme o východořímské říši, která nese tuto tradici (i když adaptovanou a upravenou) až de facto do roku 1453.

Na druhé straně, co se konce středověké éry týče, oblíbeným milníkem bývá objevení amerického kontinentu. Jak ale tento objev ovlivnil dění v Evropě na tolik, abychom ho mohli považovat za hranici? Království zůstávají na svých místech, králové na svých trůnech, rolníci na svých polích… toto datum nereflektuje žádný aspekt života obyvatel Evropy. Daleko snáze můžeme považovat za konec středověku třeba pád Konstantinopole. V květnu 1453 padl Cařihrad a s ním i Východořímská říše (všimněte si, kde jsme již tuto událost v naší úvaze zmiňovali) do rukou osmanských Turků. Tím jednak zaniká velký politický hráč na mapě středověké Evropy a nastupuje nový – Turecko. Toto už se dá považovat za jistý milník. Jiný bychom mohli hledat o téměř 200 let později v roce 1648, kdy končí třicetiletá válka. Čím je tak důležitá? Středověk je náboženstvím silně prostoupené období a třicetiletá válka je poslední vojenské střetnutí s náboženským motivem. Tím pádem končí období válek vedených kvůli víře. Ani jeden z těchto bodů na pomyslné časové ose však není jasnou a tlustou čarou, která by se v dějinách projevila na všech úrovních společnosti. Vždyť opět králové kralují a nevolníci jsou připoutáni k půdě svou vrchností.

Takových příkladů bychom mohli vyjmenovat ještě mnoho a to nebereme v potaz hledisko geografické. Jediným kloudným závěrem může být, že historie nemá ráda tlusté čáry, co se období týče. Doufám, že nikdo nebude frustrován tím, že jsme nedošli k žádnému závěru a výsledku, to ani nebyl účel našeho zamyšlení. Středověk musíme tedy vnímat jako pouhé označení určitých principů, které se uplatňovaly v dané době, měnily se, vznikaly a zanikaly, nebo možná ještě některé trvají.

Zde můžete vidět video, ve kterém se moudrý klaun věnuje otázce středověku [Video] (pokud jste netrpěliví přeskočte na pátou minutu)

8 komentáře

 1. Zdara napsal:

  A připojím ještě anketní otázku: Co se vám vybaví, když se řekne středověk?

 2. Zyl napsal:

  Počteníčko zajímavé a čtivé. =) A jelikož jsi to tam zmínil několikrát, nedámi se nezeptat… Nedalo by se za konec středověku považovat zrušení nevolnictví?

  A odpověď na anketní otázku: Vybaví se mi Monty Python a Svatý grál. NY!! =) Ale třeba taky nemoci, války, hony na čarodějnice a strach z pádu přes okraj světa.

  • Zdara napsal:

   Velký historik a medievista Jacque le Goff ve své knize Středověká imaginace používá termín „dlouhý středověk“. Myslí tím právě to, že středověk trval až do období průmyslové revoluce, kdy byl to té doby používaný výrobní systém nahrazen novým. Nevolnickou práci vystřídaly manufaktury. Opět se však jedná jen o jeden pohled. Na historii můžeme pohlížet z mnoha úhlů pohledu (hospodářství, politiky či mentalit), které jsou na sobě více, či méně závislé. Proto i zrušení nevolnictví může být jedním z mezníků. Zde se však velmi projevuje hledisko geografické: u nás (v českých zemích a rakouské monarchii) nevolnictví a poddanství zaniká definitivně – revolučním rokem – 1848. V Rusku končí o několik let poté. Avšak někteří historikové se o něm odvažují mluvit i v období Stalina (opět se jedná o připoutávání lidí k obhospodařované půdě). Dá se snad s nadsázkou použít textu písně, kde se zpívá: „středověk neskončil, středověk trvá“ ;) http://www.youtube.com/watch?v=tYO8V5U8t2s

   • Zdara napsal:

    Doufám, že toto vyjádření je uspokojivé…

    • Zyl napsal:

     Ano, díky… jsem uspokojen ;)

     Nebo by se to mohlo udělat tak, že by se vzali všechny možné konce středověku ze všech hledisek a udělal by se průměr. :D

 3. Kudůk napsal:

  Moc pěkně napsané. I video je super. Já si pod pojmem středověk vybavím rytíře, hrady legendy a báje. Tak by se podle měl vnímat středověk. Ne datem, ale spíš nějakou symbolikou.

 4. Zyl napsal:

  Hoj, mám pro tebe návrh na další článek. Zajímavosti ohledně hradů. Např. který je největší, který byl postavený první, nejvíckrát dobytý, atp. =) Případně jestli tě napadne ještě něco k nim.

  • Zdara napsal:

   tak to nebude lehké téma, ale díky za dotaz podívám se na to a v některém z budoucích článků se pokusím odpovědět.

Napsat komentář


Sponzoři

 • Město Hodonín