Dračí úsvit

Šermířský a fantasy klub Hodonín

Alexandr Něvský je jistě vekou postavou ruských dějin. O jeho oblibě svědčí i skutečnost, že v roce 2008 zvítězil v anketě o největšího Rusa. Anketu i možné příčiny Alexandrova vítězství však ponechejme stranou, neboť jsou především předmětem zkoumání pro sociology a psychology. V tomto článku se zaměříme na jeho vztahy s rytířskými řády sídlícími v   Pokračovat …

Když kněžna Libuše věštila o slavném hradu, „jenž slávou nebes se dotkne“. Pravila také: „V tomto hradě pak vzejdou dvě olivy, jež svými vrcholy proniknu až do sedmého nebe a po všem světě budou zářiti svými divy a zázraky. […] Jedna z nich bude slouti Více slávy, druhá Voje útěcha.“* Těmito olivami myslel Kosmas (neboť   Pokračovat …

Když v roce 1306 zemřel Václav III. nastala v českých zemích bezprecedentní situace. Poprvé po dlouhých staletích byla česká společnost bez nezpochybnitelné panovnické dynastie. Vymřel královský rod, jehož tradice pocházela z dob, dávno minulých a odvíjela se od legendárního Přemysla Oráče, jakožto mýtického zakladatele rodu. Když kronikář Kosmas psal svou Kroniku Čechů (1125) zakomponoval do   Pokračovat …

Jako další nej českých hradů je určitě vhodné zmínit největší zřícenu hradu v ČR. V Čechách nese prvenství hrad Rabí ležící v jihozápadních Čechách. Celková rozloha hradu je jeden hektar (Pro srovnání Pražský hrad má rozlohu přes 7 ha, ale jeho stavební vývoj byl podstatně delší, mnozí navíc Pražský „hrad“ za hrad vůbec nepovažují). Rabí   Pokračovat …

Když jsem se u minulého článku ptal na vaše návrhy, dostal jsem jeden dosti komplexní: „Hoj, mám pro tebe návrh na další článek. Zajímavosti ohledně hradů. Např. který je největší, který byl postavený první, nejvíckrát dobytý, atp. =) Případně jestli tě napadne ještě něco k nim.“ Jedná se o dost obsáhlý dotaz. A proto, abych tento   Pokračovat …

Častá otázka na historika: Co je to středověk? Lépe se dá položit otázka, od kdy můžeme mluvit o středověku, středověké společnosti, umění, hospodářství… častá, avšak ne tak jednoduchá, jak se zdá. Pokud se neztotožníme s definicí Jana Wericha, že „Středověk si vymysleli lidé žijící v novověku, aby si odreagovali svůj minderwertigkeit komplex. Aby jaksi … se   Pokračovat …

Přátelé, kamarádi, návštěvníci těchto stránek, vzhledem k tomu, že jsme klub zabývající se historickým – přesněji středověkým – šermem, a také vzhledem k tomu, že nejen mečem živ jest šermíř, rozhodl jsem se doplnit naše stránky o občasný článek na nějaké téma, věnující se středověku. Budu se snažit udržovat patřičný přísun článků, i když přesnou   Pokračovat …

Sponzoři

  • Domain name search and availability check by PCNames.com.
  • Website and logo design contests at DesignContest.com.
  • Reviews of the best cheap web hosting providers at WebHostingRating.com.